Kupno domu lub mieszkania z licytacji komorniczej

Dom

14-04-2021

Licytacje komornicze, na których odbywa się sprzedaż nieruchomości, to bardzo popularny trend. Niewątpliwą zaletą takich lokali jest możliwość ich zakupu w cenie nieporównywalnie niższej do ceny rynkowej. Jakie są warunki przystąpienia do licytacji i jak należy się do niej przygotować?

Transakcja gotówkowa

Jednym z najważniejszych warunków przystąpienia do zakupu domu lub mieszkania z licytacji komorniczej jest posiadanie gotówki. Osoby liczące na wsparcie kredytem hipotecznym spotkają się z rozczarowaniem. Takie transakcje są niemożliwe, ponieważ środki ze strony zwycięzcy powinny zostać przelane na konto komornika w ciągu 14 dni od daty licytacji.

Podobna sytuacja wygląda podczas wpłacania wadium (inaczej zwanego rękojmią). Jest to kwota wynosząca 10% wartości mieszkania, którą należy wpłacić najpóźniej dzień przed planowaną licytacją. Do tej czynności zobowiązane są wszystkie osoby chcące wziąć udział w aukcji – jest to warunek konieczny dla każdego z uczestników. Zwycięzca wpłaca pozostałą część kwoty na odpowiedni rachunek, pozostałym zaś zwraca się uiszczoną wcześniej opłatę.

Warunki przystąpienia do licytacji

Poza wspomnianą już wpłatą wadium, przyszły licytator musi spełnić kilka innych warunków. Z uczestnictwa w aukcji komorniczej wyłączeni są: dłużnik nieruchomości oraz jego rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo), sędzia, komornik oraz osoby, które pełnią funkcję urzędową. W licytacji nie weźmie także udziału obcokrajowiec, który przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez odpowiedniego zezwolenia.

Jak się przygotować do licytacji?

Kluczem do udanego zakupu jest zgromadzenie informacji o nieruchomości. Komornik zajmujący się sprawą dłużnika ma obowiązek udostępnić lokal do wglądu nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem licytacji. Osoba chętna do uczestnictwa w aukcji powinna zasięgnąć informacji o stanie prawnym nieruchomości. Zebranie takich danych uchroni przyszłego właściciela przed wieloma problemami.

Kupno domu lub mieszkania z licytacji komorniczej

Nieruchomości wystawione na licytację komorniczą mogą wymagać przeprowadzenia generalnego remontu. Kolejnym kłopotem mogą okazać się zameldowani tam lokatorzy. Lokal może być też zadłużony, co oznacza niemałą inwestycję, która może okazać się ponad możliwości finansowe kupującego. Jak widać, dokładne rozeznanie w temacie pomoże w podjęciu właściwej decyzji odnośnie kupna obiektu.

Jak wygląda przebieg licytacji?

Postępowanie komornicze jest jawne, zatem szczegółowe obwieszczenie wraz z ceną wywoławczą są upubliczniane w budynku sądu rejonowego, w urzędzie gminy oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Licytacja polega na przebijaniu kwoty minimum o 1% wartości nieruchomości, aż do uzyskania wartości, której nie chce przebić nikt aż do trzeciego postąpienia. Po ogłoszeniu zwycięskiego nazwiska komornik zamyka przetarg, wyznaczając termin uregulowania płatności. Jeśli licytator nie uiści wymaganej kwoty o czasie, nieruchomość zostanie ponownie wystawiona na licytację.

Partnerem artykułu jest: komornik sądowy Warszawa.

Podobne artykuły