Rozmowy z dzieckiem na trudne tematy

Rodzice

14-12-2020

Każdy rodzic z pewnością usłyszy lub usłyszał ze strony dziecka szereg trudnych pytań. Najważniejszy w tej kwestii jest dialog. Nie powinno się zbywać takich pytań milczeniem, bądź odmową rozmowy na dany temat dla własnej wygody. Tak naprawdę nie da się ich uniknąć, każdy dorosły musi przez to przejść. Nawet wówczas, gdy temat jest wstydliwy lub wysoce kłopotliwy.

Rozmowy z dzieckiem na trudne tematy

Rozmowy z dzieckiem na trudne tematy

W przypadku trudnych pytań ze strony dziecka nie warto odkładać rozmów na później. Im wcześniej zmierzymy się z tym wyzwaniem, tym lepiej dla wszystkich. Zatajanie prawdy o życiu, nawet tej brutalnej, może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, a później nastolatka. Badania jasno wskazują, że okłamywanie dzieci, lub udzielanie im wymijających odpowiedzi wpływa bardzo niekorzystnie na ich rozwój. Mogą stać się w przyszłości mało zaradne, odczuwać lęki, mieć problemy z obdarzaniem zaufaniem, co nierzadko prowadzi do osamotnienia. Nie możemy ochronić dziecka przed złem całego świata, nie na wszystko mamy wpływ – dlatego rodzic zawsze powinien mówić prawdę swoim pociechom.

Trudne emocje jako element wychowania

Trzymanie dziecka pod kloszem nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście nie jest wskazane przechodzenie ze skrajności w skrajność, lecz zwracanie uwagi i rozmowa o problemach współczesnego świata nie są niczym złym. Swobodne tłumaczenie i oswajanie z niekoniecznie przyjemnymi sytuacji jest elementem prawidłowego wychowania. W ten sposób urealniamy wszystko to, co znajduje się dookoła. Czasami zdarzają się sytuacje, w których rodzic nie chce rozmawiać na dany temat, uważa go za niewygodny. Błędem jest przenoszenie tej niechęci na dziecko. Przykładem jest temat kalectwa, którego nie trzeba szczegółowo opisywać, lecz wzmianka o konieczności szacunku dla ludzi niepełnosprawnych jest wskazana. Podczas rozmów na trudne tematy nie powinno się również oceniać danych sytuacji, lecz w sposób neutralny o nich opowiedzieć. W przyszłości młody człowiek sam dokona obiektywnej oceny na konkretny temat.

Podobne artykuły