Jak stosuje się sztuczną inteligencję w medycynie?

Zdrowie i uroda

11-06-2021

W zakresie skuteczności działania sztucznej inteligencji w medycynie istnieje wiele niekoniecznie pochlebnych opinii. O ile możliwości jest całe mnóstwo, o tyle wątpliwości kadry medycznej dotyczą błędów w ewentualnie stawianych diagnozach. Wielu naukowców natomiast jest zdania, że takie rozwiązania mogą charakteryzować się znacznie większą skutecznością, niż działania podejmowane wyłącznie przez człowieka. Sceptycyzm, co do tego wyrażają nie tylko lekarze, ale również pacjenci, którzy boją się, iż pozyskiwane na ich temat dane będą niewłaściwie wykorzystywane.

Jak stosuje się sztuczną inteligencję w medycynie?

Sztuczna inteligencja w medycynie – czy powinna być stosowana?

Na początku warto wspomnieć, że sztuczna inteligencja w medycynie oraz innych sferach życia społecznego zakłada wdrażanie profesjonalnych zabezpieczeń danych osobowych. W każdym wypadku podlegają one ochronie prywatności, a są przetwarzane wyłącznie w celach rozwoju poszczególnych technologii. Nad ich funkcjonowaniem czuwa człowiek, który jako jedyny ma dostęp do wspomnianych wyżej danych. Ponadto pozyskuje się je w legalny sposób, po uprzedniej zgodzie pacjentów na ich ewentualne dalsze przetwarzanie. Przy tym każda placówka medyczna jest zobowiązana do dokładnego przestrzegania przepisów prawa obejmujących wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja w medycynie, tak jak w innych dziedzinach, musi być odpowiednio przetestowana pod wieloma względami. Najważniejsze jest zminimalizowanie do zera możliwości pojawienia się błędów w stawianych diagnozach. Aby tak się stało musi zostać spełnionych kilka warunków, wśród których najważniejsze jest pozyskanie reprezentatywnych danych wyjściowych. Muszą być wysokiej jakości oraz mieć najlepiej dobraną próbę, wówczas przedstawiane prognozy będą najlepiej pokrywały się z rzeczywistością.

Przykłady sztucznej inteligencji w medycynie

Sztuczna inteligencja w medycynie może być odpowiedzią na wiele problemów w tym obszarze działania, między innymi na braki kadrowe. Każdy lekarz poza wdrażaniem terapii dla pacjentów, jest zobowiązany do zadbania o prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Może ucierpieć na tym efektywność leczenia oraz zaburzenia we właściwym kontakcie z pacjentami. Dlatego opłacalne dla zdrowia osób leczonych oraz kondycji psychicznej kadry medycznej jest wprowadzanie zautomatyzowanych systemów cyfrowych. Za ich prawidłowe działanie odpowiada bardzo często sztuczna inteligencja, dzięki której analiza pozyskiwanych danych odbywa się szybciej i dokładniej. Czas, który oszczędza tym samym lekarz może poświęcić pacjentom i zaobserwować dokładniej ich stan zdrowia. Kolejnymi przykładami są nowe technologie w poszczególnych dziedzinach medycyny – kardiologii, onkologii oraz psychologicznej i psychiatrycznej. Sztuczna inteligencja w medycynie w tych zakresach przynoszą wiele korzyści. Dzięki temu lekarze specjaliści są w stanie wykonać między innymi pełne odczyty EKG, mapowanie ciała w przebiegu nowotworów, czy za pomocą algorytmów ocenić stan zdrowia psychicznego.

Podobne artykuły